Psychodiagnostisch onderzoek

Wij doen psychodiagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren. Als ouder kun je ervaren dat je kind moeite heeft met bepaalde dingen. Misschien in de omgang met leeftijdsgenoten of om mee te komen op school. Soms hebben kinderen en jongeren zelf vragen waarom sommige dingen voor hun lastiger zijn dan voor hun leeftijdsgenoten. Bijvoorbeeld om zichzelf goed te kunnen concentreren in de klas. Een psychodiagnostisch onderzoek kan dan verklaren waarom dit zo is en kan handvatten bieden hoe hier mee om te gaan.

Bij psychodiagnostisch onderzoek wordt door middel van gesprekken, vragenlijsten, observaties en psychologische tests gekeken naar het ontwikkelprofiel van het kind of jongere. Zowel sterke kanten, als eventuele moeilijkheden in de ontwikkeling worden op deze manier volledig in kaart gebracht. Soms is er sprake van een ontwikkelingsstoornis zoals autisme, ADHD of ADD. Een onderzoek kan dit uitwijzen en uitsluiten. Na het onderzoek gaan wij in gesprek met jou en je ouders en voorzien wij jullie van advies. School kan hier uiteraard ook bij betrokken worden.

Wij doen ook psychodiagnostisch onderzoek bij (jong) volwassenen als er sprake is of er het vermoeden is van een (lichte) verstandelijke beperking.

Wanneer er vragen zijn over de ontwikkeling van de intelligentie kan een intelligentieonderzoek worden gedaan. We doen dit bij kinderen vanaf 2 jaar, jongeren, jong volwassenen en volwassenen.

Met behulp van een uitgebreide intelligentietest (WISC-V/WAIS-IV) krijgen we een beeld van de totale intelligentie, maar vooral ook van het profiel van de verschillende deelgebieden van cognitieve capaciteiten, zoals talige vaardigheden, visueel-ruimtelijke vaardigheden of de snelheid van informatieverwerking. Op basis daarvan geven wij jou concrete adviezen.

Aanvullend kan er ook onderzoek gedaan worden naar de sociaal emotionele ontwikkeling.

De meeste van onze psychologische tests doen wij digitaal middels een online omgeving.