Begeleiding

Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is bedoeld voor kinderen, jongeren en (jong) volwassenen die voor een korte of langere periode wat extra ondersteuning kunnen gebruiken. Er kan sprake zijn van ontwikkelingsproblematiek zoals een lichte verstandelijke beperking, autisme, adhd of gedragsproblemen. Soms lukt het niet meer om naar school of werk te gaan of deel te nemen aan sociale activiteiten. Individuele begeleiding kan dan helpen om de gezonde ontwikkeling weer op gang te brengen. Individuele begeleiding is laagdrempelig en afgestemd op de individuele hulpvraag. Begeleiding kan tevens in combinatie met therapie of een training aangeboden worden.

Voor wie?

Individuele begeleiding is passend bij kinderen, jongeren en (jong) volwassenen die op een praktisch niveau extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld bij:

  • Plannen van huiswerk
  • Naar school (blijven) gaan
  • Vinden en behouden van werk
  • Ondernemen van sociale activiteiten
  • Invulling van vrije tijd
  • Omgang met leeftijdsgenoten of volwassenen
  • Op orde houden van huishouden
  • Administratie en financiën 

Aanmelden

Voor begeleiding is er een verwijzing nodig vanuit de huisarts of vanuit het wijkteam. Begeleiding kan vergoed worden vanuit de jeugdhulp (18-) vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of WLZ (Wet Langdurige Zorg).