Van traumatische naar gewone herinneringen

EMDR is een therapie die helpt bij de verwerking van nare ervaringen of een trauma. In grote lijnen komt EMDR neer op het “anders opslaan” van ervaringen in het geheugen. De herinnering blijft, maar de negatieve lading is er af. EMDR is vaak kortdurend en snel effectief.

Voor wie?

EMDR is een goede therapie bij kinderen en jongeren die klachten hebben gekregen nadat zij een nare gebeurtenis hebben mee gemaakt. Veelvoorkomende klachten:

  • Concentratieproblemen
  • Negatief over zichzelf denken
  • Nachtmerries
  • Steeds weer moeten denken aan de nare gebeurtenis
  • Angsten