Klachtenregeling

Mocht je het niet eens zijn met onze werkwijze dan vinden wij het uiteraard prettig als je dit direct bespreekt met de betrokken behandelaar of begeleider. We zullen dan samen op zoek gaan naar een passende oplossing. Mochten we er niet uitkomen kun je altijd terecht bij een onafhankelijk vertrouwenspersoon van het AKJ die je advies kan geven en ondersteunen. Voor meer informatie: www.akj.nl

 

Wij vinden het belangrijk om terug te horen hoe onze hulpverlening ervaren wordt. We versturen daarom elk kwartaal een tevredenheidsvragenlijst die digitaal ingevuld kan worden. We werken met een digitaal dossier waarin deze vragenlijsten verstuurd worden. Het digitale dossier is ook altijd in te zien door jongeren vanaf 16 jaar en / of wettelijk vertegenwoordigers.