Nieuws

Start zelfbeeldtraining in 2019

Iedereen denkt wel eens negatief over zichzelf, dat is normaal. Maar als je te vaak denkt dat je niet goed genoeg bent en daardoor slecht in je vel zit, is het tijd om er wat aan te doen! De zelfbeeldtraining ‘werken aan je zelfbeeld’ helpt je om meer zelfvertrouwen te krijgen.
Deze zelfbeeldtraining is gebaseerd op COMET (Competetive Memory Training, van Kees Korrelboom) en is bewezen effectief gebleken bij volwassenen. Ook bij kinderen en jongeren worden positieve resultaten gemeten in de eerste onderzoeken.
In de training leer je positiever over jezelf te denken door meer aandacht aan positieve eigenschappen van jezelf te besteden. Daarnaast leer je een positieve herinnering op te roepen waarbij je je bijvoorbeeld trots of sterk voelt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een positieve lichaamshouding, zelfspraak en muziek. Als er dan momenten zijn waarin je je onzeker voelt, kun je die positieve herinnering activeren, waardoor je je zelfverzekerder gaat voelen.

De training wordt gegeven door een cognitief gedragstherapeut en twee bijeenkomsten worden begeleidt door vaktherapeuten. Onder begeleiding van een creatief therapeut wordt middels het maken van een schilderij gewerkt aan het verbeteren van het zelfbeeld en met een weerbaarheidstrainer worden vaardigheden geoefend op het gebied van houding en assertiviteit.

De training start in februari op zaterdag ochtend (Helmond) en in maart op vrijdagmiddag (Helmond) voor kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten in een kleine groep (maximaal 4 kinderen) en 2  ouderbijeenkomsten. De individuele ouderbijeenkomsten betreffen een intake gesprek en een evaluatie gesprek. Vergoeding vanuit de gemeente is mogelijk voor kinderen die klachten ervaring naar aanleiding van een negatief zelfbeeld.