Onderzoek

Onderzoek kan nodig zijn als de zorgen over een kind of jongere te groot worden en er meer aan de hand lijkt te zijn. De ontwikkeling stagneert. Er zijn verschillende onderzoeken die duidelijkheid kunnen geven over wat er aan de hand is. Wij vinden het belangrijk om samen met ouders (en kind/jongere) te bekijken op welke vragen een antwoord nodig is. Samen wordt een plan voor het onderzoek gemaakt. Tijdens het onderzoek wordt er vaak gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden zoals psychologische tests, vragenlijsten, gesprekken en observaties. Wanneer het onderzoek is afgerond worden de resultaten met ouders (en kind/jongere) besproken en ontvangt u een schriftelijke rapportage. Psycho educatie maakt altijd een onderdeel uit van een onderzoekstraject. Eventueel kan na onderzoek een therapie of training ingezet worden.

Wij doen op de volgende gebieden onderzoek:

  • Intelligentie onderzoek
  • Neuropsychologisch onderzoek
  • Onderzoek naar ontwikkelingsstoornissen zoals Autisme en ADHD
  • Persoonlijkheidsonderzoek
  • Onderzoek naar hechting
  • Gezinsonderzoek