Schematherapie

Patronen doorbreken

Schematherapie is een therapie die zich zowel richt op de problemen van  in het dagelijks leven, als op de ervaringen uit het verleden, die mede de oorzaak van de problemen kunnen zijn.

Schema’s zijn patronen van gedachten, gevoelens en gedragingen. Ze ontstaan vaak in de vroege kindertijd als gevolg van het meemaken van verschillende vervelende gebeurtenissen. Een schema kan vergeleken worden met de bril waarmee mensen naar de wereld kijken. Door vervelende ervaringen – bijvoorbeeld in de steek gelaten zijn, mishandeld of gepest zijn –  kunnen verkeerde schema’s ontstaan en negatieve patronen zich steeds weer herhalen. Negatieve schema’s zijn hardnekkig en lopen als een rode draad door iemands leven.

Schematherapie helpt bij het in kaart brengen van de oorzaak van deze schema’s en het leren om er anders mee om te gaan. Het doel is dat de negatieve schema’s minder invloed op het leven hebben en er meer ruimte ontstaat voor positieve ervaringen en een gezonde zelfontwikkeling.

Naast schema’s wordt er gewerkt met modi. Dit zijn de verschillende kanten die iemand in zichzelf heeft. Zo heeft iedereen een gezonde kant waarmee verstandige keuzes gemaakt kunnen worden. Maar de meeste mensen hebben ook een kwetsbare kant of bijvoorbeeld een vermijdende of boze kant. In schematherapie worden al deze kanten ontdekt en (visueel) in kaart gebracht. Het doel is dat de gezonde kant steeds sterker wordt en dat de kanten die minder handig en helpend zijn in het dagelijks leven minder sterk worden. 

Voor wie?

Voor jongeren en jongvolwassenen die dreigen vast te lopen en het gevoel hebben steeds in dezelfde problemen terecht te komen, door de manier waarop ze op bepaalde situaties reageren. Ze willen dit graag veranderen, maar weten niet hoe. Ook met schematherapie hebben wij specifieke expertise om dit toe te passen bij mensen met een verstandelijke beperking. We maken dan veel gebruik van beeldende oefeningen en actieve werkvormen.