Training

Trainingen zijn kortdurend en gericht op een specifiek doel. Trainingen kunnen zowel individueel als in een groep gevolgd worden.

Al onze trainingen zijn gebaseerd op Cognitieve gedragstherapie in combinatie met ervarend/ spelenderwijs leren.

Onze trainingen:

  • COMET zelfbeeldtraining

Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar die weinig zelfvertrouwen hebben en/of een negatief zelfbeeld.

  • ACT your way!

Voor jongeren en jongvolwassen die het lastig vinden om keuzes te maken en hier stress van ervaren. Als gevolg hiervan kan er sprake zijn van somberheid en het vastlopen van de ontwikkeling. Tijdens de training worden vier stappen doorlopen waarbij jongeren zicht krijgen op 1) wat ze willen bereiken 2) wat ze in de weg staat 3) wat ze nodig hebben om de wens te bereiken en 4) hoe op koers te blijven.

  • Zelf plannen!

Voor jongeren met ADHD die problemen ervaren op de (middelbare) school. De training heeft als doel om jongeren te leren zelf doelen te stellen en deze vast te houden. Er wordt veel gebruik gemaakt van motiverende gespreksvoering. De training is sterk gestructureerd en kort durend (8 sessies en 2 oudersessies)

  • VRIENDEN

Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar die last hebben van angstproblemen en/of depressieve klachten hebben. De training leert in tien sessies vaardigheden en technieken aan om de angst of depressie aan te pakken. Voor de ouders zijn er twee sessies. VRIENDEN kan ook preventief ingezet worden.

  • No prob, ik kom voor mezelf op!

Voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8 tot en met 16 jaar die het lastig vinden om op een goede manier voor zichzelf op te komen. De training bestaat uit tien sessies. Tijdens twee sessie worden kinderen en jongeren door een weerbaarheidstrainer getraind in fysieke weerbaarheid.

  • Relax Kids lessen

Ontspanning en mindfulness voor kinderen. Deze lessen helpen kinderen om zich beter te kunnen concentreren, minder last te hebben van stressvolle situaties en meer zelfvertrouwen te ontwikkelen.