Vergoedingen en tarieven

In grote lijnen zetten wij graag voor je uiteen wat vergoed wordt en wat niet. Voor gerichte informatie specifiek van toepassing op jouw situatie adviseren wij je om contact op te nemen zodat we je kunnen voorzien van een advies. Voor vragen omtrent vergoedingen kan je ook altijd terecht bij je gemeente (18-) of je zorgverzekering (18+).

Behandeling en Begeleiding Jeugd

De kosten voor jeugdzorg (tot 18 jaar) worden vergoed door de gemeente. Deze kosten hoef je daarom niet te declareren bij de zorgverzekeraar. Praktijk MiND heeft hiervoor contracten afgesloten met alle gemeenten die vallen onder de regio Peelgemeenten, Dommelvallei+ en Eindhoven.

Dit betekent dat, wanneer je in één van de bovenstaande gemeenten woonachtig bent, de jeugdhulp vergoed wordt. Hiervoor is wel een verwijzing nodig van de huisarts (of een specialist) of een verwijzing vanuit de jeudgprofessional van de gemeente en/of Centrum voor Jeugd en Gezin.

Behandeling van volwassenen

Voor (jong)volwassenen (18+) wordt de zorg vergoed door de zorgverzekering. Er is dan ook een verwijzing nodig van de huisarts. Er wordt altijd wel eerst een beroep gedaan op het eigen risico. Omdat wij geen rechtstreekse contracten hebben met zorgverzekeraars is er soms ook sprake van eigen bijdrage.

Individuele Begeleiding Volwassenen

Individuele begeleiding valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Indien je in het bezit bent van een indicatie via het WMO loket, dan wordt deze zorg door de gemeente vergoed. Afhankelijk van je inkomen  betaal je een kleine eigen bijdrage.

Persoons Gebonden Budget

Zowel bij jeugd als volwassenen is het mogelijk dat er sprake is van een PGB. Vaak is er dan een indicatie afgegeven in het kader van de WLZ (Wet Langdurige Zorg). In dat geval kunnen wij rechtstreeks declareren bij de SVB (Sociale Verzekering Bank). Wij kunnen declareren voor een WLZ indicatie met grondslag VG (Verstandelijke Beperking) en grondslag GGZ.

Niet verzekerde zorg

Als er geen vergoeding mogelijk/ wenselijk hanteren wij een tarief van 85 euro per uur.